Help us test MDN's new front-end: https://discourse.mozilla.org/t/help-us-test-mdns-new-react-front-end-beta/42593

Podsumowanie

Koduje Jednolity Identyfikator Zasobu (URI) poprzez zamianę każdego z wystąpień pewnych znaków na jedną, dwie lub trzy sekwencje ucieczki (ang. escape sequences ) kodowania UTF-8 danego znaku.

Syntax

encodeURI(URI)

Parametry

URI 
Kompletny Jednolity Identyfikator Zasobu.

Opis

Zakłada się, iż URI jest kompletnym URI, więc nie koduje znaków zarezerwowanych, mających specjalne znaczenie w URI.

encodeURI zamienia wszystkie znaki, poza podanymi poniżej, odpowiednimi sekwencjami ucieczki.

Typ Zawiera
Znaki zarezerwowane ; , / ? : @ & = + $
Znaki nie podlegające ucieczce Litery, cyfry, - _ . ! ~ * ' ( )
Score #

Zauważ, że encodeURI samo z siebie nie potrafi utworzyć poprawnych żądań HTTP GET i POST, jak na przykład XMLHTTPRequest, ponieważ "&", "+", i "=" nie są kodowane, a są traktowane jako znaki specjalne w żądaniach GET i POST. Jednakże, encodeURIComponent(), koduje te znaki. Zachowania te są konsekwentnie wspomagane przez różne przeglądarki.

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, Mgjbot, Quest-88, Ptak82, VooEak
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,