Podsumowanie

Dekoduje komponent Jednolitego Identyfikatora Zasobu (URI) stworzonego przez encodeURIComponent() lub podobną.

Składnia

decodeURIComponent(encodedURI)

Parametry

encodedURI 
Odkodowany komponent Jednolitego Identyfikatora Zasobu.

Opis

Podmienia każdą sekwencję ucieczki (ang. escape sequence ) w zakodowanym komponencie URI znakiem, który ona reprezentuje.

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, Mgjbot, Ptak82, VooEak
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,