Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

decodeURIComponent()

Podsumowanie

Dekoduje komponent Jednolitego Identyfikatora Zasobu (URI) stworzonego przez encodeURIComponent() lub podobną.

Składnia

decodeURIComponent(encodedURI)

Parametry

encodedURI 
Odkodowany komponent Jednolitego Identyfikatora Zasobu.

Opis

Podmienia każdą sekwencję ucieczki (ang. escape sequence ) w zakodowanym komponencie URI znakiem, który ona reprezentuje.

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, VooEak
 Ostatnia aktualizacja: teoli,