MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey-2018-1

Podsumowanie

Dekoduje komponent Jednolitego Identyfikatora Zasobu (URI) stworzonego przez encodeURIComponent() lub podobną.

Składnia

decodeURIComponent(encodedURI)

Parametry

encodedURI 
Odkodowany komponent Jednolitego Identyfikatora Zasobu.

Opis

Podmienia każdą sekwencję ucieczki (ang. escape sequence ) w zakodowanym komponencie URI znakiem, który ona reprezentuje.

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, VooEak
 Ostatnia aktualizacja: teoli,