MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Podsumowanie

Zwraca pierwotną wartość obiektu String.

Składnia

str.valueOf()

Opis

Metoda valueOf() obiektu String zwraca pierwotną wartość obiektu String jako łańcuch znaków. Ta wartość jest równoważna do String.prototype.toString().

Ta metoda jest w JavaScript wywoływana zazwyczaj wewnętrznie, nie bezpośrednio w kodzie.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie valueOf()

var x = new String("Witaj świecie");
console.log(x.valueOf()); // Wyświetla "Witaj świecie"

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Diablownik
 Ostatnia aktualizacja: teoli,