MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

String.protype.toString()

Podsumowanie

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący dany obiekt.

Składnia

str.toString()

Opis

Obiekt String przesłania metodę toString obiektu Object; nie dziedziczy Object.prototype.toString(). Dla obiektów String, metoda toString() zwraca łańcuch znaków reprezentujący obiekt.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie toString()

Następujący przykład wyświetli wartość łańcuch znaków obiektu String:

var x = new String("Witaj świecie");

console.log(x.toString())      // Wyświetla "Witaj świecie"

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,