mozilla
Wyniki wyszukiwania

  String.prototype.sup()

  Trwa tłumaczenie tego artykułu.

  Wycofywany
  This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

  Podsumowanie

  Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony jako indeks górny tak jakby był wewnątrz znacznika <sup>.

  Składnia

  str.sup()

  Opis

  The sup() method embeds a string in a <sup> tag: "<sup>str</sup>".

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie metody sub() i sup()

  Następujący przykład stosuje metodę sub() i sup() do zmiany formatu łańcucha znaków:

  var superText="superscript";
  var subText="subscript";
  
  console.log("This is what a " + superText.sup() + " looks like.");
  // This is what a <sup>superscript</sup> looks like
  
  console.log("This is what a " + subText.sub() + " looks like.");
  // This is what a <sub>subscript</sub> looks like.

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny