Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  substr

  Podsumowanie

  Zwraca określoną liczbę początkowych znaków w łańcuchu znaków w określonej lokalizacji.

  Metoda obiektu: String
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES2.0

  Składnia

  substr(start[, length])

  Parametry

  start 
  Lokalizacja, w której rozpoczyna się wyciąganie znaków (wartość liczbowa pomiędzy 0, a jeden znak mniej niż długość łańcucha znaków).
  length 
  Liczba znaków do wyciągnięcia.

  Opis

  start jest indeksem znaków. Pierwszym znakiem w indeksie jest 0 i ostatnim znakiem w indeksie jest liczba o 1 mniejsza niż długość łańcucha znaków. substr rozpoczyna wyciąganie znaków w start i ściąga liczbę length znaków.

  Jeśli start jest dodanie i jest długością łańcucha znaków lub dłuższą wartością, substr nie zwraca znaków.

  Jeśli start jest ujemne, substr stosuje to jako indeks znaków z końca łańcucha znaków. Jeśli start jest ujemne i abs(start) jest większe niż długość łańcucha znaków to substr stosuje 0 jest początkiem indeksu.

  Jeśli length jest 0 lub ujemne, substr nie zwróci znaków. Jeśli length jest opuszczony, start wyciągnie znaki do końca łańcucha znaków.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie substr

  Rozpatrz poniższy skrypt:

  str = "abcdefghij";
  document.writeln("(1,2): ", str.substr(1,2));
  document.writeln("(-3,2): "  + str.substr(-3,2));
  document.writeln("(-3): "   + str.substr(-3));
  document.writeln("(1): ", str.substr(1));
  document.writeln("(-20, 2): ", str.substr(-20,2));
  document.writeln("(20, 2): ", str.substr(20,2));
  

  Ten skrypt wyświetli:

  (1,2): bc
  (-3,2): hi
  (-3): hij
  (1): bcdefghij
  (-20, 2): ab
  (20, 2):
  

  Zobacz także

  substring


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Julien.stuby, teoli, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,