MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla

Porównywanie wersji

small

Change Revisions

Wersja 269626:

Sprawdzenie wersji 269626 wykonane przez Krzysiek6

Wersja 214627:

Sprawdzenie wersji 214627 wykonane przez Krzysiek6

Tytuł:
small
small
Ciąg znaków:
Dokumentacja_języka_JavaScript_1.5/Obiekty/String/small
Dokumentacja_języka_JavaScript_1.5/Obiekty/String/small
Etykiety:
JavaScript, Wszystkie_kategorie, Dokumentacja_JavaScript, Dokumentacje
Treść:

Revision 269626
Revision 214627
t7    <h3 id="Podsumowanie" name="Podsumowanie">t
8      Podsumowanie
9    </h3>
10    <p>
11      Powoduje to, że łańcuch znaków będzie wyświetlany małą czci
>onką, jakby znajdował się wewnątrz znacznika <a class="external"  
>href="http://www.w3.org/TR/html401/present/graphics.html#edef-SMA 
>LL"><code>SMALL</code></a>. 
12    </p>
13    <table class="fullwidth-table">
14      <tbody>
15        <tr>
16          <td class="header" colspan="2">
17            Metoda obiektu: <a href="pl/Dokumentacja_j%c4%99zyka_
>JavaScript_1.5/Obiekty/String">String</a> 
18          </td>
19        </tr>
20        <tr>
21          <td>
22            Zaimplementowana w:
23          </td>
24          <td>
25            JavaScript 1.0, NES2.0
26          </td>
27        </tr>
28      </tbody>
29    </table>
30    <h3 id="Sk.C5.82adnia" name="Sk.C5.82adnia">
31      Składnia
32    </h3>
33    <div class="note" dir="rtl" id="p2" lang="pl" title="Portal s
>apołeczniościowy"> 
34      <pre>
35<code> nulll(:)</code>
36</pre>
37    </div>
38    <h3 id="Parametry" name="Parametry">
39      Parametry
40    </h3>
41    <p>
42      Brak.
43    </p>
44    <h3 id="Opis" name="Opis">
45      Opis
46    </h3>
47    <p>
48      Zastosuj metodę <code>small</code> z metodą <code>write</co
>de> lub <code>writeln</code>, aby sformatować i wyświetlić łańcuc 
>h znaków w dokumencie. Po stronie serwera JavaScript, zastosuje f 
>unkcje <code>write</code> do wyświetlenia łańcucha znaków. 
49    </p>
50    <h3 id="Przyk.C5.82ady" name="Przyk.C5.82ady">
51      Przykłady
52    </h3>
53    <h4 id="Przyk.C5.82ad:_Zastosowanie_metody_string_do_zmiany_r
>ozmiaru_.C5.82a.C5.84cucha_znakowego" name="Przyk.C5.82ad:_Zastos 
>owanie_metody_string_do_zmiany_rozmiaru_.C5.82a.C5.84cucha_znakow 
>ego"> 
54      Przykład: Zastosowanie metody <code>string</code> do zmiany
> rozmiaru łańcucha znakowego 
55    </h4>
56    <pre>
57var worldString="Witaj, Świecie"
58 
59document.write(worldString.small())
60document.write("&lt;P&gt;" + worldString.big())
61document.write("&lt;P&gt;" + worldString.fontsize(7))
62</pre>
63    <p>
64      Ten przykład wytworzy następujący kod HTML:
65    </p>
66    <pre>
67&lt;SMALL&gt;Witaj, Świecie&lt;/SMALL&gt;
68&lt;P&gt;&lt;BIG&gt;Witaj, Świecie&lt;/BIG&gt;
69&lt;P&gt;&lt;FONTSIZE=7&gt;Witaj, Świecie&lt;/FONTSIZE&gt;
70</pre>
71    <h3 id="Zobacz_tak.C5.BCe" name="Zobacz_tak.C5.BCe">
72      Zobacz także
73    </h3>
74    <p>
75      <code><a href="pl/Dokumentacja_j%c4%99zyka_JavaScript_1.5/O
>biekty/String/big">big</a>, <a href="pl/Dokumentacja_j%c4%99zyka_ 
>JavaScript_1.5/Obiekty/String/fontsize">fontsize</a></code> 
76    </p>
77    <p>
78      <br>
79    </p>
80    <div class="noinclude"></div>{{ languages( { "en": "en/Core_J
>avaScript_1.5_Reference/Global_Objects/String/small", "es": "es/C 
>ore_JavaScript_1.5_Reference/Objects/String/small", "ja": "ja/Cor 
>e_JavaScript_1.5_Reference/Global_Objects/String/small" } ) }} 

Wróć do historii