Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla

Porównywanie wersji

small

Change Revisions

Wersja 269625:

Sprawdzenie wersji 269625 wykonane przez Mgjbot

Wersja 269626:

Sprawdzenie wersji 269626 wykonane przez Krzysiek6

Tytuł:
small
small
Ciąg znaków:
Dokumentacja_języka_JavaScript_1.5/Obiekty/String/small
Dokumentacja_języka_JavaScript_1.5/Obiekty/String/small
Etykiety:
JavaScript, Wszystkie_kategorie, Dokumentacja_JavaScript, Dokumentacje
JavaScript, Wszystkie_kategorie, Dokumentacja_JavaScript, Dokumentacje
Treść:

Revision 269625
Revision 269626
n7    <h3 name="Podsumowanie">n7    <h3 id="Podsumowanie" name="Podsumowanie">
n30    <h3 name="Sk.C5.82adnia">n30    <h3 id="Sk.C5.82adnia" name="Sk.C5.82adnia">
nn33    <div class="note" dir="rtl" id="p2" lang="pl" title="Portal s
 >apołeczniościowy">
33    <p>34      <pre>
34      <code>small()</code>35<code> nulll(:)</code>
36</pre>
35    </p>37    </div>
36    <h3 name="Parametry">38    <h3 id="Parametry" name="Parametry">
n42    <h3 name="Opis">n44    <h3 id="Opis" name="Opis">
n48    <h3 name="Przyk.C5.82ady">n50    <h3 id="Przyk.C5.82ady" name="Przyk.C5.82ady">
n51    <h4 name="Przyk.C5.82ad:_Zastosowanie_metody_string_do_zmianyn53    <h4 id="Przyk.C5.82ad:_Zastosowanie_metody_string_do_zmiany_r
>_rozmiaru_.C5.82a.C5.84cucha_znakowego">>ozmiaru_.C5.82a.C5.84cucha_znakowego" name="Przyk.C5.82ad:_Zastos
 >owanie_metody_string_do_zmiany_rozmiaru_.C5.82a.C5.84cucha_znakow
 >ego">
t69    <h3 name="Zobacz_tak.C5.BCe">t71    <h3 id="Zobacz_tak.C5.BCe" name="Zobacz_tak.C5.BCe">

Wróć do historii