Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  slice

  Podsumowanie

  Wydobywa część łańcucha znaków i zwraca go jako nowy łańcuch znaków.

  Metoda obiektu: String
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262, edycja 3

  Składnia

  slice(beginslice[, endSlice])

  Parametry

  beginSlice 
  Oparty na zerze początek indeksu rozpoczynający wyciąganie.
  endSlice 
  Oparty na zerze początek indeksu, który kończy wyciąganie. Jeśli pominięty slice wydobywa do końca łańcuch znaków.

  Opis

  slice wyciąga tekst z jednego łańcucha znaków i zwraca nowy łańcuch znaków. Zmiany w treści jednego łańcucha znaków nie mają wpływu na inne łańcuchy znaków.

  slice wyciąga lecz nie włącza endSlice. string.slice(1,4) wyciąga drugi znak przez czwarty znak (indeksuje znaki 1, 2 i 3).

  Jako ujemny indeks endSlice sygnalizuje przesunięcie z końca łańcucha znaków. string.slice(2,-1) wyciąga trzeci przez ostatni znak w łańcuchu znaków.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie slice do stworzenia nowego łańcucha znaków

  Poniższy przykład używa slice do stworzenia nowego łańcucha znaków.

  <script>
  str1="The morning is upon us. "
  str2=str1.slice(3,-5)
  document.write(str2)
  </script>
  

  Zostanie wyświetlony napis:

  morning is upon
  


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,