mozilla
Wyniki wyszukiwania

  String.prototype

  To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł /a> z języka angielskiego.

  Podsumowanie

  Reprezentuje prototyp obiektów danej klasy. Pozwala na dodawanie własności i metod do wszystkich instancji tej klasy.

  Property attributes of String.prototype
  Writable no
  Enumerable no
  Configurable no

  Opis

  All String instances inherit from String.prototype. Changes to the String prototype object are propagated to all String instances.

  Własności

  String.prototype.constructor
  Oznacza funkcję, która tworzy prototyp obiektu.
  String.prototype.length
  Odzwierciedla długość łańcucha znaków.
  N
  Used to access the character in the Nth position where N is a positive integer between 0 and one less than the value of length. These properties are read-only.

  Methody

  Metody niezwiązane z HTML

  String.prototype.charAt()
  Zwraca znak o podanym indeksie.
  String.prototype.charCodeAt()
  Zwraca liczbę oznaczającą wartość Unicode znaku o podanym indeksie.
  String.prototype.codePointAt()
  Returns a non-negative integer that is the UTF-16 encoded code point value at the given position.
  String.prototype.concat()
  Łączy dwa łańcuchy znaków i zwraca nowy łańcuch.
  String.prototype.includes()
  Determines whether one string may be found within another string.
  String.prototype.endsWith()
  Determines whether a string ends with the characters of another string.
  String.prototype.indexOf()
  Zwraca indeks pierwszego wystąpienia podanego znaku w obiekcie String lub -1, gdy niczego nie znaleziono.
  String.prototype.lastIndexOf()
  Zwraca indeks ostatniego wystąpienia podanego znaku w obiekcie String lub -1, gdy niczego nie znaleziono.
  String.prototype.localeCompare()
  Returns a number indicating whether a reference string comes before or after or is the same as the given string in sort order.
  String.prototype.match()
  Używane do porównania wyrażenia regularnego z łańcuchem znaków.
  String.prototype.normalize()
  Returns the Unicode Normalization Form of the calling string value.
  String.prototype.quote()
  Wraps the string in double quotes (""").
  String.prototype.repeat()
  Returns a string consisting of the elements of the object repeated the given times.
  String.prototype.replace()
  Używane do znalezienia podobieństwa pomiędzy wyrażeniem regularnym a łańcuchem znaków, a następnie do podmiany znalezionego podłańcucha nowym podłańcuchem.
  String.prototype.search()
  Uruchamia wyszukiwanie podobieństwa pomiędzy wyrażeniem regularnym a podanym łańcuchem.
  String.prototype.slice()
  Wyciąga kawałek łańcucha i zwraca nowy łańcuch.
  String.prototype.split()
  Dzieli obiekt String na tablicę łańcuchów poprzez dzielenie łańcucha na podłańcuchy.
  String.prototype.startsWith()
  Determines whether a string begins with the characters of another string.
  String.prototype.substr()
  Zwraca podłańcuch znaków z łańcucha, zaczynający się w podanym miejscu i podanej długości znaków.
  String.prototype.substring()
  Zwraca znaki w podłańcuchu pomiędzy dwoma indeksami w łańcuchu.
  String.prototype.toLocaleLowerCase()
  The characters within a string are converted to lower case while respecting the current locale. For most languages, this will return the same as toLowerCase().
  String.prototype.toLocaleUpperCase()
  The characters within a string are converted to upper case while respecting the current locale. For most languages, this will return the same as toUpperCase().
  String.prototype.toLowerCase()
  Zwraca wywołujący łańcuch skonwertowany do małych liter.
  String.prototype.toSource()
  Zwraca literał obiektu reprezentujący podany obiekt; możesz użyć tej wartości do utworzenia nowego obiektu. Przesłania metodę Object.prototype.toSource().
  String.prototype.toString()
  Zwraca łańcuch reprezentujący podany obiekt. Przesłania metodę Object.prototype.toString().
  String.prototype.toUpperCase()
  Zwraca wywołujący łańcuch skonwertowany do wielkich liter.
  String.prototype.trim()
  Trims whitespace from the beginning and end of the string. Part of the ECMAScript 5 standard.
  String.prototype.trimLeft()
  Trims whitespace from the left side of the string.
  String.prototype.trimRight()
  Trims whitespace from the right side of the string.
  String.prototype.valueOf()
  Zwraca wartość prymitywną podanego obiektu. Przesłania metodę Object.prototype.valueOf().
  String.prototype[@@iterator]()
  Returns a new Iterator object that iterates over the code points of a String value, returning each code point as a String value.

  Metody związane z HTML

  These methods are of limited use, as they provide only a subset of the available HTML tags and attributes.

  String.prototype.anchor()
  <a name="name"> (hypertext target)
  String.prototype.big()
  <big>
  String.prototype.blink()
  <blink>
  String.prototype.bold()
  <b>
  String.prototype.fixed()
  <tt>
  String.prototype.fontcolor()
  <font color="color">
  String.prototype.fontsize()
  <font size="size">
  String.prototype.italics()
  <i>
  String.prototype.link()
  <a href="rul"> (link to URL)
  String.prototype.small()
  <small>
  String.prototype.strike()
  <strike>
  String.prototype.sub()
  <sub>
  String.prototype.sup()
  <sup>

  Specifications

  Specification Status Comment
  ECMAScript 1st Edition. Standard Initial definition.
  ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
  The definition of 'String.prototype' in that specification.
  Standard  
  ECMAScript 6 (ECMA-262)
  The definition of 'String.prototype' in that specification.
  Release Candidate  

  Browser compatibility

  Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
  Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
  Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
  Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

  See also

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny