Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  link

  Podsumowanie

  Tworzy łącze hipertekstowe, które wywołuje inny URL.

  Metoda obiektu: String
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES2.0

  Składnia

  link(hrefAttribute)

  Parametry

  hrefAttribute 
  Jakikolwiek łańcuch określony w href ze znacznika a; powinien być umieszczany poprawny URL (relatywny lub absolutny).

  Opis

  Zastosuj metodę link z metodą write lub writeln, aby sformatować i wyświetlić łańcuch znaków w dokumencie. Po stronie serwera JavaScript, zastosuje funkcje write do wyświetlenia łańcucha znaków.

  Linki tworzymy poprzez metodę link stającą się elementami tablicy links z obiektu document. Zobacz document.links.

  Przykłady

  Następujący przykład wyświetla słowo "Netscape" jako odnośnik hipertekstowy, poprzez który użytkownik będzie mógł przejść na stronę domową Netscape:

  var hotText="Netscape"
  var URL="http://home.netscape.com"
  
  document.write("Kliknij, aby powrócić do " + hotText.link(URL))
  

  Ten przykład wytworzy następujący kod HTML:

  Kliknij, aby powrócić do <a href="http://home.netscape.com">Netscape</a>
  


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,