String.prototype.fixed()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Wycofywany
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

Podsumowanie

Powoduje, iż łańcuch zostanie wyświetlony czcionką o stałej szerokości tak, jakby był wewnątrz znacznika <tt> .

Składnia

str.fixed()

Opis

The fixed() method embeds a string in a <tt> tag: "<tt>str</tt>".

Przykłady

Przykład: Zastosowanie fixed()

Następujący przykład stosuje metodę fixed do zmiany formatowania łańcucha znaków:

var worldString = "Witaj, Świecie";

console.log(worldString.fixed()); // <tt>Witaj, Świecie</tt>