mozilla
Wyniki wyszukiwania

  String.prototype.big()

  To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

  Wycofywany
  This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

  Podsumowanie

  Powoduje, iż łańcuch znaków zostanie wyświetlony jakby znajdował się wewnątrz znacznika <big>.

  Składnia

  str.big()

  Opis

  The big() method embeds a string in a <big> tag: "<big>str</big>".

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie big()

  Następujący przykład stosuje metodę string do zmiany rozmiaru łańcucha znaków:

  var worldString = "Witaj, Świecie";
  
  console.log(worldString.small());   // <small>Witaj, Świecie</small>
  console.log(worldString.big());    // <big>Witaj, Świecie</big>
  console.log(worldString.fontsize(7)); // <fontsize=7>Witaj, Świecie</fontsize>

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Mgjbot, Internauta1024A
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny