mozilla
Wyniki wyszukiwania

  big

  Niestandardowy

  Podsumowanie

  Powoduje, iż łańcuch znaków zostanie wyświetlony jakby znajdował się wewnątrz znacznika BIG.

  Metoda obiektu: String
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES2.0

  Składnia

  big()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Metodę big stosujemy z metodą write lub writeln, do formatowania i wyświetlania łańcucha znaków w dokumencie. Do wyświetlania łańcucha znaków po stronie serwera JavaScript używa funkcji write.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie big

  Następujący przykład stosuje metodę string do zmiany rozmiaru łańcucha znaków:

  var worldString="Witaj, Świecie"
  
  document.write(worldString.small())
  document.write("<p>" + worldString.big())
  document.write("<p>" + worldString.fontsize(7))
  

  Ten przykład pokazuje taki sam rezultat wyjściowy jak poniższy kod HTML:

  <small>Witaj, Świecie</small>
  <p><big>Witaj, Świecie</big>
  <p><fontsize=7>Witaj, Świecie</fontsize>
  

  Zobacz także

  fontsize, small


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Internauta1024A, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,