Set.prototype.delete()

Metoda delete() usuwa określony element z obiektu Set.

Składnia

mySet.delete(value);

Parametry

value
Wymagany parametr. Wartość elementu, która zostanie usunięta z obiektu Set.

Zwracana wartość

true jeżeli element został pomyślnie usunięty, w innym wypadku false.

Przykłady

Użycie metody delete

var mySet = new Set();
mySet.add('foo');

mySet.delete('bar'); // Zwraca false. Brak elementu "bar" do usunięca.
mySet.delete('foo'); // Zwraca true.  Usunięto pomyślnie.

mySet.has('foo');    // Zwraca false. Element "foo" nie znajduje się już w Set.

Jak usunąć obiekt z Set:

var points = new Set(); // Tworzy Set

points.add({x: 10, y: 20}); // Dodaje obiekt do Set
points.add({x: 20, y: 30}); // Dodaje obiekt do Set

// Usuwa point, dla którego `x > 10`
points.forEach(function(point){
  if(point.x > 10){
    points.delete(point);
  }
})

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.delete' in that specification.
Standard Początkowa definicja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.delete' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność przeglądarek

 

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
deleteChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 13IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

 

 
 

Zobacz również