MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/d6d7ff2e2f9c

Metoda delete() usuwa określony element z obiektu Set.

Składnia

mySet.delete(value);

Parametry

value
Wymagany parametr. Wartość elementu, która zostanie usunięta z obiektu Set.

Zwracana wartość

true jeżeli element został pomyślnie usunięty, w innym wypadku false.

Przykłady

Użycie metody delete

var mySet = new Set();
mySet.add('foo');

mySet.delete('bar'); // Zwraca false. Brak elementu "bar" do usunięca.
mySet.delete('foo'); // Zwraca true.  Usunięto pomyślnie.

mySet.has('foo');    // Zwraca false. Element "foo" nie znajduje się już w Set.

Jak usunąć obiekt z Set:

var points = new Set(); // Tworzy Set

points.add({x: 10, y: 20}); // Dodaje obiekt do Set
points.add({x: 20, y: 30}); // Dodaje obiekt do Set

// Usuwa point, dla którego `x > 10`
points.forEach(function(point){
  if(point.x > 10){
    points.delete(point);
  }
})

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.delete' in that specification.
Standard Początkowa definicja
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.delete' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność przeglądarek

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 38 (Yes) 13.0 (13.0) 11 25 7.1
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support 38 (Yes) 13.0 (13.0) No support No support 8

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: klusaktomasz
 Ostatnia aktualizacja: klusaktomasz,