Metoda clear() usuwa wszystkie elementy obiektu Set.

Składnia

mySet.clear();

Zwracana wartość

undefined.

Przykłady

Użycie metody clear

var mySet = new Set();
mySet.add(1);
mySet.add('foo');

mySet.size;       // 2
mySet.has('foo'); // true

mySet.clear();

mySet.size;       // 0
mySet.has('bar')  // false

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.clear' in that specification.
Standard Początkowa definicja.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.clear' in that specification.
Draft  

Kompatybilność przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 38 (Yes) 19.0 (19.0) 11 25 7.1
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support 25 (Yes) 19.0 (19.0) No support No support 8

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, klusaktomasz
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,