MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

RegExp.prototype.toString()

Podsumowanie

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący określony obiekt.

Składnia

regexObj.toString();

Parametry

Brak.

Opis

Obiekt RegExp przypisuje toString() metodzie obiektu Object; nie dziedziczy Object.prototype.toString(). Dla obiektu RegExp, metoda toString() zwraca łańcuch znaków reprezentujący obiekt.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie toString()

Następujący przykład wyświetla wartość łańcucha znaków obiektu RegExp:

var myExp = new RegExp('a+b+c');
console.log(myExp.toString());  // wyświetli '/a+b+c/'

var foo = new RegExp('bar', 'g');
console.log(foo.toString());    // wyświetli '/bar/g'

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82, Mgjbot
 Ostatnia aktualizacja: teoli,