mozilla
Wyniki wyszukiwania

  RegExp.prototype.test()

  Podsumowanie

  Wykonuje poszukiwanie łańcucha znaków pomiędzy wyrażeniem regularnym i określonym wzorcem. Zwraca true lub false.

  Składnia

  regexObj.test(str)

  Parametry

  str 
  Łańcuch znaków w zależności od tego, czym jest wyrażenie regularne.

  Opis

  Jeśli chcesz wiedzieć, czy wzorzec został znaleziony w łańcuchu znaków zastosuj metodę test (podobną do metody String.prototype.search()); aby uzyskać więcej informacji (lecz powolniej wykonywana) zastosuj metodę exec()(podobną do metody String.prototype.match() ).

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie test()

  Poniższy funkcja wypisuje wiadomość, której tekst zależy od powodzenia testu:

  function testinput(re, str){
    if (re.test(str)) {
     midstring = " zawiera ";
    } else {
     midstring = " nie zawiera ";
    }
    console.log(str + midstring + re.source);
  }
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page:
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny