mozilla
Wyniki wyszukiwania

  RegExp.prototype

  To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł /a> z języka angielskiego.

  Podsumowanie

  Reprezentuje prototyp obiektów danej klasy. Pozwala na dodawanie własności i metod do wszystkich instancji tej klasy.

  Własności

  Zauważ, że niektóre własności obiektu RegExp mają dwie nazwy: długą i krótką (Perlową). Obydwie nazwy zawsze odwołują się do tej samej wartości. Perl jest językiem programowania, z którego uformowały się wyrażenia regularne JavaScriptu.

  RegExp.prototype.constructor
  Określa funkcję, która tworzy prototyp obiektu.
  RegExp.prototype.flags
  A string that contains the flags of the RegExp object.
  RegExp.prototype.global
  Czy przeszukiwać cały ciąg w poszukiwaniu wszystkich możliwych dopasowań czy tylko w poszukiwaniu pierwszego.
  RegExp.prototype.ignoreCase
  Czy ignorować wielkość liter podczas wyszukiwania.
  RegExp.prototype.multiline
  Czy w ciągach z wieloma liniami, szukać w wielu liniach.
  RegExp.prototype.source
  Tekst wzoru.
  RegExp.prototype.sticky
  Whether or not the search is sticky.
  RegExp.prototype.unicode
  Whether or not Unicode features are enabled.

  Metody

  RegExp.prototype.compile()
  (Re-)compiles a regular expression during execution of a script.
  RegExp.prototype.exec()
  Uruchamia wyszukiwanie dopasowania w ciągu podanym poprzez parametr tej metody.
  RegExp.prototype.test()
  Testuje dopasowanie w ciągu podanym poprzez parametr tej metody.
  RegExp.prototype.toSource()
  Zwraca literał obiektu reprezentujący podany obiekt; możesz użyć tej wartości do utworzenia nowego obiektu. Przesłania metodę Object.toSource.
  RegExp.prototype.toString()
  Zwraca ciąg znaków reprezentujący podany obiekt. Przesłania metodę Object.toString.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny