RegExp.prototype

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Podsumowanie

Reprezentuje prototyp obiektów danej klasy. Pozwala na dodawanie własności i metod do wszystkich instancji tej klasy.

Własności

Zauważ, że niektóre własności obiektu RegExp mają dwie nazwy: długą i krótką (Perlową). Obydwie nazwy zawsze odwołują się do tej samej wartości. Perl jest językiem programowania, z którego uformowały się wyrażenia regularne JavaScriptu.

RegExp.prototype.constructor
Określa funkcję, która tworzy prototyp obiektu.
RegExp.prototype.flags
A string that contains the flags of the RegExp object.
RegExp.prototype.global
Czy przeszukiwać cały ciąg w poszukiwaniu wszystkich możliwych dopasowań czy tylko w poszukiwaniu pierwszego.
RegExp.prototype.ignoreCase
Czy ignorować wielkość liter podczas wyszukiwania.
RegExp.prototype.multiline
Czy w ciągach z wieloma liniami, szukać w wielu liniach.
RegExp.prototype.source
Tekst wzoru.
RegExp.prototype.sticky
Whether or not the search is sticky.
RegExp.prototype.unicode
Whether or not Unicode features are enabled.

Metody

RegExp.prototype.compile()
(Re-)compiles a regular expression during execution of a script.
RegExp.prototype.exec()
Uruchamia wyszukiwanie dopasowania w ciągu podanym poprzez parametr tej metody.
RegExp.prototype.test()
Testuje dopasowanie w ciągu podanym poprzez parametr tej metody.
RegExp.prototype.toSource()
Zwraca literał obiektu reprezentujący podany obiekt; możesz użyć tej wartości do utworzenia nowego obiektu. Przesłania metodę Object.toSource.
RegExp.prototype.toString()
Zwraca ciąg znaków reprezentujący podany obiekt. Przesłania metodę Object.toString.