MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  ignoreCase

  Podsumowanie

  Określa czy z wyrażeniem regularnym została użyta flaga "i".

  Własność instancji RegExp
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.2, NES3.0

  JavaScript 1.5: ignoreCase jest własnością instancji RegExp, a nie obiektu RegExp.

  Wersja ECMA: ECMA-262, Edycja 3

  Opis

  ignoreCase jest własnością pojedynczego obiektu wyrażenia regularnego.

  Wartość ignoreCase wynosi true, jeśli użyta została flaga "i"; w przeciwnym przypadku będzie to wartość false. Flaga "i" wskazuje, że wielkość znaków ma być ignorowana podczas dokonywania porównań w łańcuchu znaków.

  Tej własności nie można zmieniać bezpośrednio.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Internauta1024A, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,