RangeError

Obiekt RangeError wskazuje na błąd, gdy wartość jest poza zakresem dozwolonych wartości.

Składnia

new RangeError([message[, fileName[, lineNumber]]])

Parametry

message
Opcjonalne. Czytelny opis błędu.
fileName
Opcjonalne. Nazwa pliku zawierającego kod, któy wywołał wyjątek.
lineNumber
Opcjonalne. Numer linii kodu, gdzie wywołany został wyjątek.

 

Opis

RangeError rzucany jest podczas próby przesłaniu numeru, jako argumentu do funkcji, która nie pozwala na zakresy zawierające ten numer. To może zdarzyć się podczas próby stworzenia listy (array) o niedozwolonej długości za pomocą konstruktora Array, lub podczas wywołania metod Number.toExponential(), Number.toFixed() lub Number.toPrecision() z przekazaną złą wartością.

 

Właściwości

RangeError.prototype
Pozwala na dodanie właściwości do obiektu RangeError.

Metody

RangeError nie posiada metod jako takich, ale dziedziczy pewne metody z łańcucha prototypów.

Instancje RangeError

Właściwości

RangeError.prototype.constructor
Funkcja, która tworzy prototyp instancji.
RangeError.prototype.message
Wiadomość błędu. Chociaż specyfikacja ECMA-262 mówi,  że RangeError powinien dostarczyć swoją własną właściwość message, w SpiderMonkey, dziedziczy z Error.prototype.message.
RangeError.prototype.name
Nazwa błędu, dziedziczona z Error.
RangeError.prototype.fileName
Ścieżka do pliku, w którym wywołany został błąd. Dziedziczone z Error.
RangeError.prototype.lineNumber
Numer linii, gdzie wywołany został błąd. Dziedziczone z Error.
RangeError.prototype.columnNumber
Numer kolumny w linii, gdzie wywołany został błąd. Dziedziczone z Error.
RangeError.prototype.stack
Ślad stosu. Dziedziczone z Error.

Metody

Chociaż prototyp RangeError nie zawiera metod jako taki, instancja RangeError dziedziczy pewne metody z łańcucha prototypów.

Przykłady

Użycie RangeError

var check = function(num) {
  if (num < MIN || num > MAX) {
    throw new RangeError('Parameter must be between ' + MIN + ' and ' + MAX);
  }
};

try {
  check(500);
}
catch (e) {
  if (e instanceof RangeError) {
    // Handle range error
  }
}

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Bazowe wsparcie (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Bazowe wsparcie (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz też