This is an archived page. It's not actively maintained.

sun

Podsumowanie

Dowolna klasa Javy z pakietu sun.*.

Własność obiektu: Packages
Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES2.0

Składnia

Packages.sun

Opis

Własność sun stosuje się, by uzyskać dostęp do dowolnej klasy Javy z pakietu sun z poziomu JavaScriptu. Warto pamiętać, że obiekt najwyższego rzędu sun jest synonimem Packages.sun.