netscape

 

Podsumowanie

Dowolna klasa Javy z pakietu netscape.*.

Własność obiektu: Packages
Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES2.0

Składnia

Packages.netscape

Opis

Własność netscape stosuje się, by uzyskać dostęp do dowolnej klasy Javy z pakietu netscape z poziomu JavaScriptu. Warto pamiętać, że obiekt najwyższego rzędu netscape jest synonimem Packages.netscape.