MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

Dowolna klasa Javy z pakietu netscape.*.

Własność obiektu: Packages
Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES2.0

Składnia

Packages.netscape

Opis

Własność netscape stosuje się, by uzyskać dostęp do dowolnej klasy Javy z pakietu netscape z poziomu JavaScriptu. Warto pamiętać, że obiekt najwyższego rzędu netscape jest synonimem Packages.netscape.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,