nazwaKlasy

Podsumowanie

Pełna kwalifikowana nazwa klasy Javy w pakiecie innym niż netscape, java i sun, która jest dostępna dla JavaScriptu.

Własność obiektu: Packages
Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES2.0

Składnia

Packages.nazwaKlasy

gdzie nazwaKlasy jest pełną kwalifikowaną nazwą klasy Javy.

Opis

Aby uzyskać dostęp do klas Javy poza pakietami netscape, sun i java, należy stosować własność nazwaKlasy pakietu Packages.

Przykłady

Przykład: Stosowanie Packages.nazwaKlasy

Poniższy kod wywołuje konstruktor klasy CorbaObject w pakiecie mojaFirma z poziomu JavaScriptu:

var obiekt = new Packages.mojaFirma.CorbaObject()

W powyższym przykładzie wartością własności nazwaKlasy jest mojaFirma.CorbaObject, pełna kwalifikowana nazwa klasy CorbaObject.