mozilla
Wyniki wyszukiwania

  nazwaKlasy

  Podsumowanie

  Pełna kwalifikowana nazwa klasy Javy w pakiecie innym niż netscape, java i sun, która jest dostępna dla JavaScriptu.

  Własność obiektu: Packages
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES2.0

  Składnia

  Packages.nazwaKlasy

  gdzie nazwaKlasy jest pełną kwalifikowaną nazwą klasy Javy.

  Opis

  Aby uzyskać dostęp do klas Javy poza pakietami netscape, sun i java, należy stosować własność nazwaKlasy pakietu Packages.

  Przykłady

  Przykład: Stosowanie Packages.nazwaKlasy

  Poniższy kod wywołuje konstruktor klasy CorbaObject w pakiecie mojaFirma z poziomu JavaScriptu:

  var obiekt = new Packages.mojaFirma.CorbaObject()
  

  W powyższym przykładzie wartością własności nazwaKlasy jest mojaFirma.CorbaObject, pełna kwalifikowana nazwa klasy CorbaObject.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Takenbot, Marcoos, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,