MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

Dowolna klasa Javy z pakietu java.*.

Własność obiektu: Packages
Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES2.0

Składnia

Packages.java

Opis

Własność java stosuje się by uzyskać dostęp do dowolnej klasy Javy z pakietu java z poziomu JavaScriptu. Warto pamiętać, że obiekt najwyższego rzędu java jest synonimem Packages.java.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Packages.java

Poniższy kod wywołuje konstruktor klasy java.awt.Frame:

var ramka = new Packages.java.awt.Frame();

Kod ten można uprościć stosując obiekt najwyższego rzędu java:

var ramka = new java.awt.Frame();

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82, Takenbot, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,