To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Podsumowanie

Metoda hasOwnProperty() zwraca wartość true jeśli obiekt, na którym została wywołana posiada konkretną własność.

Składnia

obj.hasOwnProperty(prop)

Parametry

prop
Nazwa własności do przetestowania.

Opis

Każdy obiekt pochodzący od Object dziedziczy metodę hasOwnProperty. Może być ona użyta do stwierdzenia czy obiekt posiada określoną własność, jako bezpośrednią (direct) własność. W przeciwieństwie do  operatora in, metoda hasOwnProperty nie sprawdza w głąb łańcucha własności obietu.

Przykłady

Przykład: Użycie hasOwnProperty do testowania istnienia własności

Poniższy przykład określa czy obiekt o posiada własność o nazwie prop:

o = new Object();
o.prop = 'exists';

function changeO() {
 o.newprop = o.prop;
 delete o.prop;
}

o.hasOwnProperty('prop');  // zwraca true
changeO();
o.hasOwnProperty('prop');  // zwraca false

Example: Direct versus inherited properties

The following example differentiates between direct properties and properties inherited through the prototype chain:

o = new Object();
o.prop = 'exists';
o.hasOwnProperty('prop');       // returns true
o.hasOwnProperty('toString');     // returns false
o.hasOwnProperty('hasOwnProperty');  // returns false

Example: Iterating over the properties of an object

The following example shows how to iterate over the properties of an object without executing on inherit properties. Note that the for...in loop is already only iterating enumerable items, so one should not assume based on the lack of non-enumerable properties shown in the loop that hasOwnProperty itself is confined strictly to enumerable items (as with Object.getOwnPropertyNames()).

var buz = {
 fog: 'stack'
};

for (var name in buz) {
 if (buz.hasOwnProperty(name)) {
  alert('this is fog (' + name + ') for sure. Value: ' + buz[name]);
 }
 else {
  alert(name); // toString or something else
 }
}

Example: hasOwnProperty as a property

JavaScript does not protect the property name hasOwnProperty; thus, if the possibility exists that an object might have a property with this name, it is necessary to use an external hasOwnProperty to get correct results:

var foo = {
 hasOwnProperty: function() {
  return false;
 },
 bar: 'Here be dragons'
};

foo.hasOwnProperty('bar'); // always returns false

// Use another Object's hasOwnProperty and call it with 'this' set to foo
({}).hasOwnProperty.call(foo, 'bar'); // true

// It's also possible to use the hasOwnProperty property from the Object prototype for this purpose
Object.prototype.hasOwnProperty.call(foo, 'bar'); // true

Note that in the last case there are no newly created objects.

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition. Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.5.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Object.prototype.hasOwnProperty' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object.prototype.hasOwnProperty' in that specification.
Standard  

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: s1awek, dianafa
Ostatnia aktualizacja: s1awek,