mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Object.prototype.eval()

  Wycofywany
  This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

  Podsumowanie

  Metoda przestarzała. Wykonuje kod JavaScriptu zawarty w łańcuchu znaków w kontekście danego obiektu.

  Metoda obiektu: Object
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES2.0

  JavaScript 1.2, NES 3.0: przestarzała jako metoda obiektów, pozostawiona jako funkcja najwyższego poziomu.

  JavaScript 1.4: usunięta jako metoda obiektów.

  Składnia

  eval( łańcuch znaków )

  Parametry

  łańcuch znaków 
  dowolny łańcuch znaków reprezentujący wyrażenie, polecenie lub sekwencję poleceń JavaScriptu. Wyrażenie może zawierać zmienne i własności istniejących obiektów.

  Opis

  Metoda eval nie jest już dostępna jako metoda obiektu Object. Należy używać funkcji najwyższego rzędu eval.

  Zgodność wsteczna

  JavaScript 1.2 i 1.3

  eval jako metoda obiektu Object i każdego obiektu dziedziczącego po Object jest przestarzała (ale nadal dostępna).

  JavaScript 1.1

  eval jest dostępna jako metoda obiektu Object i każdego obiektu dziedziczącego po Object.

  Zobacz także

  eval

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Takenbot, Marcoos, Bedi, Mgjbot, teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,