mozilla
Wyniki wyszukiwania

  constructor

  Podsumowanie

  Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.

  Własność obiektu: Object
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Opis

  Wszystkie obiekty dziedziczą własność constructor z ich prototypu (prototype):

  o = new Object // albo o = {} w JavaScripcie 1.2
  o.constructor == Object
  a = new Array // albo a = [] w JavaScripcie 1.2
  a.constructor == Array
  n = new Number(3)
  n.constructor == Number
  

  Pomimo, że nie można konstruować większości obiektów HTML, można wykonywać porównania ich konstruktorów. Na przykład:

  document.constructor == Document
  document.form3.constructor == Form
  

  Przykłady

  Przykład: Wyświetlanie konstruktora obiektu

  Poniższy przykład tworzy prototyp, Drzewo i obiekt tego typu sosna. Następnie wyświetlana jest własność constructor obiektu Drzewo.

  function Drzewo(nazwa) {
    this.nazwa=nazwa
  }
  sosna = new Drzewo("sosna")
  document.writeln("<B>sosna.constructor to</B> " +
    sosna.constructor + "<P>")
  

  Przykład ten wyświetla:

  sosna.constructor to function Drzewo(nazwa) { this.nazwa = nazwa; } 
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Sheppy, Takenbot, Marcoos, teoli, Mgjbot, Ptak82, Wookieb
  Ostatnia aktualizacja: teoli,