To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Object jest podstawowym typem obiektowym w języku JavaScript. Wszystkie obiekty dziedziczą po obiekcie Object. To znaczy, że wszystkie obiekty JavaScriptu posiadają metody zdefiniowane dla obiektu Object.

Tworzony przez

Konstruktor Object:

// Object initialiser or literal
{ [ nameValuePair1[, nameValuePair2[, ...nameValuePairN] ] ] }

// Called as a constructor
new Object([value])

Parametry

nameValuePair1, nameValuePair2, ... nameValuePairN
Pairs of names (strings) and values (any value) where the name is separated from the value by a colon.
value
Any value.

Własności

For properties available on Object instances, see Properties of Object instances.

Object.length
Has a value of 1.
Object.prototype
ozwala na dodawanie własności i metod do wszystkich obiektów.

Metody

For methods available on Object instances, see Methods of Object instances.

Object.assign()
Creates a new object by copying the values of all enumerable own properties from one or more source objects to a target object.
Object.create()
Creates a new object with the specified prototype object and properties.
Object.defineProperty()
Adds the named property described by a given descriptor to an object.
Object.defineProperties()
Adds the named properties described by the given descriptors to an object.
Object.freeze()
Freezes an object: other code can't delete or change any properties.
Object.getOwnPropertyDescriptor()
Returns a property descriptor for a named property on an object.
Object.getOwnPropertyNames()
Returns an array containing the names of all of the given object's own enumerable and non-enumerable properties.
Object.getOwnPropertySymbols()
Returns an array of all symbol properties found directly upon a given object.
Object.getPrototypeOf()
Returns the prototype of the specified object.
Object.is()
Compares if two values are distinguishable (ie. the same)
Object.isExtensible()
Determines if extending of an object is allowed.
Object.isFrozen()
Determines if an object was frozen.
Object.isSealed()
Determines if an object is sealed.
Object.keys()
Returns an array containing the names of all of the given object's own enumerable properties.
Object.observe()
Asynchronously observes changes to an object.
Object.preventExtensions()
Prevents any extensions of an object.
Object.seal()
Prevents other code from deleting properties of an object.
Object.setPrototypeOf()
Sets the prototype (i.e., the internal [[Prototype]] property)

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, fscholz, Diablownik, Ptak82, Mgjbot, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,