Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  toString

  Podsumowanie

  Zwraca łańcuch znaków reprezentujący dany obiekt Number.

  Metoda obiektu: Number
  Zaimplementowana w : JavaScript 1.1, JScript 2
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  number.toString( [radix] )

  Parametr

  radix
  Liczba całkowita z zakresu od 2 do 36 określająca podstawę użytą do reprezentacji wartości liczbowych.

  Opis

  Obiekt Number przesłania metodę toString obiektu Object; nie dziedziczy Object.toString. Dla obiektów Number metoda toString zwraca łańcuch znaków reprezentujący obiekt w danej podstawie wyliczeń.

  Metoda toString przetwarza pierwszy podany argument i próbuje zwrócić reprezentację w postaci łańcucha znaków w określonej podstawie wyliczeń. Dla podstawy większej od 10 litery alfabetu wskazują liczby większe niż 9. Przykładowo dla liczb heksadecymalnych (podstawa 16) użyte zostaną litery od A do F.

  Jeśli jako argument toString podano podstawę nie będącą w zakresie od 2 do 36, zostanie wywołany wyjątek.

  Jeśli podstawa nie została określona, JavaScript przyjmuje za podstawę wartość 10.

  Przykłady

  var count = 10;
  print(count.toString());  // wyświetla "10"
  print((17).toString());  // wyświetla "17"
  
  var x = 7;
  print(x.toString(2));   // wyświetla "111"
  

  Zobacz także


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Internauta1024A, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,