mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Number.prototype.toFixed()

  Podsumowanie

  Formatuje liczbę stosując notację stałoprzecinkową.

  Składnia

  numObj.toFixed([digits])

  Parametr

  digits
  Liczba cyfr, które mają zostać wyświetlone po kropce dziesiętnej; może to być wartość z zakresu od 0 do 20 włącznie, ale implementacje mogą opcjonalnie wprowadzać większe zakresy. Jeśli argument zostanie pominięty, przyjmowana jest wartość 0.

  Zwraca

  Reprezentację wartości number w postaci łańcucha znaków, która nie stosuje notacji wykładniczej i posiada dokładnie tyle cyfr po separatorze dziesiętnym, ile wskazuje na to wartość parametru digits. Liczba w razie konieczności jest zaokrąglana, a część ułamkowa wypełniana zerami, aby liczba posiadała określoną długość. Jeśli liczba number jest większa niż 1e+21, metoda ta po prostu wywołuje Number.prototype.toString() i zwraca łańcuch znaków w notacji wykładniczej.

  Wyrzuca

  RangeError
  Jeśli wartość parametru digits jest za duża lub za mała. Wartości z zakresu od 0 do 20 włącznie nie spowodują wystąpienia RangeError. Dopuszcza się na obsługę mniejszych lub większych wartości przez różne implementacje.
  TypeError
  Jeśli ta metoda jest przywołana w obiekcie, który nie jest obiektem Number.

  Przykłady

  var n = 12345.6789;
  
  n.toFixed();       // zwraca 12346: zauważ zaokrąglenie i brak części ułamkowej
  n.toFixed(1);       // zwraca 12345.7: zauważ zaokrąglenie
  n.toFixed(6);       // zwraca 12345.678900: zauważ dodane zera
  (1.23e+20).toFixed(2);  // zwraca 123000000000000000000.00
  (1.23e-10).toFixed(2)   // zwraca 0.00
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny