mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Number.prototype.toExponential()

  Podsumowanie

  Zwraca łańcuch znaków reprezentujący Number w notacji wykładniczej.

  Składnia

  numObj.toExponential([fractionDigits])

  Parametr

  fractionDigits
  Liczba całkowita określająca liczbę cyfr występujących po kropce dziesiętnej. Domyślną wartością jest tyle cyfr, ile potrzeba do określenia liczby.

  Zwraca

  Łańcuch znaków reprezentujący obiekt Number w notacji wykładniczej z jedną cyfrą przed kropką dziesiętną i zaokrągleniem do tylu cyfr po kropce, ile określa parametr fractionDigits. Jeśli argument fractionDigits zostanie pominięty, domyślnie przyjmowana jest taka wartość zaokrąglenia, która pozwala na przedstawienie wartości w sposób unikatowy.

  Jeśli metoda toExponential() zostanie użyta do literałów liczbowych, które nie posiadają wykładnika i kropki dziesiętnej, należy wstawić spację przed kropką poprzedzającą wywołanie metody, aby zapobiec zinterpretowaniu tej kropki jako kropki dziesiętnej.

  Jeśli liczba posiada więcej cyfr niż określono przez parametr fractionDigits, jest ona zaokrąglana do najbliższej liczby o ilości cyfr wskazanej przez wartość fractionDigits. Zobacz dyskusję na temat zaokrąglania w opisie metody toFixed, która również odnosi się do metody toExponential().

  Przykład

  var num=77.1234;
  
  console.log("num.toExponential() is " + num.toExponential()); //wyświetla 7.71234e+1
  console.log("num.toExponential(4) is " + num.toExponential(4)); //wyświetla 7.7123e+1
  console.log("num.toExponential(2) is " + num.toExponential(2)); //wyświetla 7.71e+1
  console.log("77.1234.toExponential() is " + 77.1234.toExponential()); //wyświetla 7.71234e+1
  console.log("77 .toExponential() is " + 77 .toExponential()); //wyświetla 7.7e+1
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Diablownik, Ptak82, Mgjbot, Internauta1024A
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny