Number.isInteger()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Metoda Number.isInteger() sprawdza czy wpisana wartość jest liczbą całkowitą.

Syntax

Number.isInteger(value)

Parametry

zmienna
Zmienna będzie testowana jako liczba.

Zwracana wartość

Metoda zwraca wartość typu Boolean.

Opis

Jeśli sprawdzana zmienna jest liczbą całkowitą metoda zwraca true, w innym przypadku zwraca false. Jeśli zmienna jest typu NaN lub spoza zakresu metoda zwraca false.

Przykłady

Number.isInteger(0);     // true
Number.isInteger(1);     // true
Number.isInteger(-100000);  // true

Number.isInteger(0.1);    // false
Number.isInteger(Math.PI);  // false

Number.isInteger(NaN);    // false
Number.isInteger(Infinity); // false
Number.isInteger(-Infinity); // false
Number.isInteger('10');   // false
Number.isInteger(true);   // false
Number.isInteger(false);   // false
Number.isInteger([1]);    // false

Polyfill

Number.isInteger = Number.isInteger || function(value) {
 return typeof value === 'number' && 
   isFinite(value) && 
   Math.floor(value) === value;
};

Dokumentacja

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilne przegladarki

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
isIntegerChrome Full support 34Edge Full support 12Firefox Full support 16IE No support NoOpera Full support 21Safari Full support 9WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 34Firefox Android Full support 16Opera Android Full support 21Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 2.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Sprawdź również

 • Metoda ta należy do klasy Number.