mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Number.NEGATIVE INFINITY

  Podsumowanie

  Wartość reprezentująca ujemną nieskończoność.

  Opis

  Wartość własności Number.NEGATIVE_INFINITY jest taka sama jak ujemna wartość własności Infinity obiektu globalnego.

  Wartość ta zachowuje się nieco inaczej niż matematyczna nieskończoność:

  • Dowolna dodatnia wartość, włączając POSITIVE_INFINITY, pomnożona przez NEGATIVE_INFINITY jest równa NEGATIVE_INFINITY.
  • Dowolna ujemna wartość, włączając NEGATIVE_INFINITY, pomnożona przez NEGATIVE_INFINITY jest równa POSITIVE_INFINITY.
  • Zero pomnożone przez NEGATIVE_INFINITY zwraca wartość NaN.
  • NaN pomnożone przez NEGATIVE_INFINITY zwraca wartość NaN.
  • Wartość NEGATIVE_INFINITY podzielona przez dowolną wartość ujemną za wyjątkiem NEGATIVE_INFINITY jest równa POSITIVE_INFINITY.
  • Wartość NEGATIVE_INFINITY podzielona przez dowolną wartość dodatnią za wyjątkiem POSITIVE_INFINITY jest równa NEGATIVE_INFINITY.
  • Wartość NEGATIVE_INFINITY podzielona przez NEGATIVE_INFINITY lub POSITIVE_INFINITY zwraca wartość NaN.
  • Dowolna liczba podzielona przez NEGATIVE_INFINITY jest równa zero.

  Własności Number.NEGATIVE_INFINITY można użyć do wskazania błędu warunku, który zwraca liczbę skończoną w przypadku powodzenia. Należy jednak zauważyć, że funkcja isFinite będzie w tym wypadku bardziej odpowiednia.

  Przykład

  W poniższym przykładzie do zmiennej smallNumber została przypisana wartość mniejsza niż wartość minimalna. Gdy zostaje wykonana instrukcja if, smallNumber posiada wartość "-Infinity", więc przed kontynuowaniem do zmiennej smallNumber jest przypisywana bardziej wykonywalna wartość.

  var smallNumber = (-Number.MAX_VALUE) * 2;
  
  if (smallNumber == Number.NEGATIVE_INFINITY) {
   smallNumber = returnFinite();
  }
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Diablownik, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny