Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  MIN VALUE

  Podsumowanie

  Najmniejsza dodatnia wartość liczbowa, której reprezentacja jest możliwa w języku JavaScript.

  Własność obiektu: Number
  Zaimplementowany w: JavaScript 1.1, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Opis

  Własność MIN_VALUE to najbliższa zeru liczba dodatnia, jakiej reprezentacja jest możliwa w języku JavaScript - nie jest to najmniejsza liczba ujemna.

  MIN_VALUE ma wartość ok. 5e-324. Wartości mniejsze niż MIN_VALUE (ang. "underflow values") konwertowane są do 0.

  Ponieważ MIN_VALUE jest statyczną własnością Number, używa jej się zawsze jako Number.MIN_VALUE, a nie jako własność utworzonego przez programistę obiektu Number.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie MIN_VALUE

  Poniższy kod dzieli jedną liczbę przez drugą. Jeśli wynik jest większy lub równy MIN_VALUE, wywoływana jest funkcja func1, w przeciwnym wypadku wywoływana jest funkcja func2.

  if (num1 / num2 >= Number.MIN_VALUE)
    func1()
  else
    func2()
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,