Number.EPSILON

Właściwość Number.EPSILON reprezentuje różnicę pomiędzy 1 a najmniejszą liczbą zmiennoprzecinkową większą niż 1.

Jest to właściwość statyczna. Nie musisz tworzyć obiektu Number, żeby mieć do niej dostęp (użyj Number.EPSILON).

Property attributes of Number.EPSILON
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Wartość właściwości EPSILON to w przybliżeniu  2.2204460492503130808472633361816E-16 lub 2-52.

Przykłady

Testowanie równości

x = 0.2;
y = 0.3;
z = 0.1;
equal = (Math.abs(x - y + z) < Number.EPSILON);

Polyfill

if (Number.EPSILON === undefined) {
    Number.EPSILON = Math.pow(2, -52);
}

Specyfikacja

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.EPSILON' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.EPSILON' in that specification.
Living Standard

Kompatybilność

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
EPSILONChrome Full support 34Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 21Safari Full support 9WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 34Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 21Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 2.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz również

  • Number obiekt, do którego należy ta właściwość.