MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Podsumowanie

Zwraca tangens danej liczby.

Składnia

Math.tan(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Metoda tan zwraca wartość numeryczną reprezentującą tangens kąta.

Ponieważ tan() jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.tan(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.tan()

Poniższa funkcja zwraca tangens zmiennej x:

function getTan(x) {
   return Math.tan(x)
}

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,