mozilla
Wyniki wyszukiwania

  sqrt

  Podsumowanie

  Zwraca pierwiastek kwadratowy danej liczby.

  Metoda obiektu: Math

  statyczna

  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  Math.sqrt(x)

  Parametry

  x 
  liczba.

  Opis

  Jeśli wartość x jest ujemna, funkcja sqrt zwraca NaN.

  Ponieważ sqrt jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.sqrt(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie Math.sqrt

  Poniższa funkcja zwraca pierwiastek kwadratowy zmiennej x:

  function getRoot(x) {
    return Math.sqrt(x)
  }
  

  Jeśli funkcji getRoot przekazana zostanie wartość 9, funkcja zwróci 3; jeśli przekazana zostanie wartość 2, funkcja zwróci 1.414213562373095.


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,