mozilla
Wyniki wyszukiwania

  sin

  Podsumowanie

  Zwraca sinus danej liczby.

  Metoda obiektu: Math

  statyczna

  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  Math.sin(x)

  Parametry

  x 
  liczba.

  Opis

  Metoda sin zwraca wartość numeryczną większą lub równą -1 i mniejszą lub równą 1, stanowiącą sinus argumentu.

  Ponieważ sin jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.sin(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie Math.sin

  Poniższa funkcja zwraca sinus zmiennej x:

  function getSine(x) {
    return Math.sin(x)
  }
  

  Jeśli funkcji getSine przekazane zostanie Math.PI/2, funkcja zwróci 1.

  Zobacz także

  acos, asin, atan, atan2, cos, tan


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,