MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This is an experimental technology, part of the ECMAScript 6 (Harmony) proposal.
Because this technology's specification has not stabilized, check the compatibility table for usage in various browsers. Also note that the syntax and behavior of an experimental technology is subject to change in future version of browsers as the spec changes.

Podsumowanie

Funkcja Math.sign() zwraca znak liczby. Wynik wskazuje czy liczba przekazana jako argument jest dodatnia, ujemna lub czy jest zerem.

Składnia

Math.sign(x)

Parametry

x
Liczba, której znak ma zostać określony.

Opis

Metoda sign powinna być zawsze używana jako Math.sign(), ponieważ jest metodą statyczną w obiekcie Math. (Nie jako metoda stworzonego obiektu  (Math nie jest konstruktorem)).

Funkcja ma pięć wartości wynikowych 1, -1, 0, -0, NaN, które reprezentują odpowiednio: "liczbę dodatnią", "liczbę ujemną", "zero "dodatnie"",  "zero "ujemne"" oraz NaN (parametr nie jest liczbą).

Argument funkcji jest domyślnie konwertowany do number.

Przykłady

Przykład: Użycie Math.sign

Math.sign(3)   // 1
Math.sign(-3)  // -1
Math.sign("-3") // -1
Math.sign(0)   // 0
Math.sign(-0)  // -0
Math.sign(NaN)  // NaN
Math.sign("foo") // NaN
Math.sign()   // NaN

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Math.sign' in that specification.
Release Candidate Initial definition.

Tabela zgodności przeglądarek

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support Not supported 25 (25) Not supported Not supported Not supported
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support Not supported Not supported 25.0 (25) Not supported Not supported Not supported

Zobacz również

 • Obiekt Math, który definiuje tą funkcję.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, PawelDudek
 Ostatnia aktualizacja: teoli,