MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  round

  Podsumowanie

  Zwraca daną liczbę zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej.

  Metoda obiektu: Math

  statyczna

  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  Math.round(x)

  Parametry

  x 
  liczba.

  Opis

  Jeśli część ułamkowa liczby x wynosi 0.5 lub więcej, argument jest zaokrąglany do najbliższej większej liczby całkowitej. Jeśli część ułamkowa liczby x jest mniejsza niż 0.5, argument jest zaokrąglany do najbliższej mniejszej liczby całkowitej.

  Ponieważ round jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.round(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie Math.round

  // zwraca 20
  x=Math.round(20.49)
  
  // zwraca 21
  x=Math.round(20.5)
  
  // zwraca -20
  x=Math.round(-20.5)
  
  // zwraca -21
  x=Math.round(-20.51)
  


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,