Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  pow

  Podsumowanie

  Zwraca liczbę podstawa podniesioną do potęgi o wykładniku wykładnik, tj. podstawawykładnik.

  Metoda obiektu: Math

  statyczna

  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  Math.pow(podstawa,wykładnik)

  Parametry

  podstawa 
  liczba podnoszona do potęgi.
  wykładnik 
  wykładnik potęgi, do której podnoszona jest liczba podstawa.

  Opis

  Ponieważ pow jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.pow(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie Math.pow

  function podniesDoPotegi(x,y) {
    return Math.pow(x,y)
  }
  

  Jeśli x jest równe 7, a y jest równe 2, podniesDoPotegi zwraca 49 (7 do potęgi 2).

  Zobacz także

  exp, log


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,