mozilla
Wyniki wyszukiwania

  exp

  Podsumowanie

  Zwraca Ex, gdzie x to argument, a E to stała Eulera, podstawa logarytmu naturalnego.

  Metoda obiektu: Math

  statyczna

  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  Math.exp(x)

  Parametry

  x 
  liczba.

  Opis

  Ponieważ exp jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.exp(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie Math.exp

  Poniższa funkcja zwraca wartość eksponencjalną zmiennej x:

  function getExp(x) {
    return Math.exp(x)
  }
  

  Jeśli do funkcji getExp przekazana zostanie wartość 1, zwróci ona 2.718281828459045.

  Zobacz także

  E, log, pow<code>


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Takenbot, Marcoos, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,