mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Math.atan2()

  Podsumowanie

  Zwraca kąta (w radianach) utworzony przez oś OX i prostą przechodzącą przez punkt o podanych współrzędnych.

  Składnia

  Math.atan2(y, x)

  Parametry

  y, x 
  liczby.

  Opis

  Metoda atan2 zwraca wartość liczbową pomiędzy -π a π, reprezentującą kąt theta punktu (x, y). Kąt ten, mierzony w radianach, został utworzony przez dodatnią oś OX i punkt (x,y), z obrotem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Należy zwrócić uwagę na to, że pierwszym argumentem tej funkcji jest współrzędna y, a x jest argumentem drugim.

  Do metody Math.atan2() przekazywane są osobno argumenty x i y, podczas gdy do metody atan przekazywany jest stosunek tych dwóch wartości.

  Ponieważ atan2() jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.atan2(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie Math.atan2()

  Math.atan2(90, 15); // 1.4056476493802699
  Math.atan2(15, 90); // 0.16514867741462683
  
  Math.atan2(±0, -0);        // ±PI.
  Math.atan2(±0, +0);        // ±0.
  Math.atan2(±0, -x);        // ±PI for x > 0.
  Math.atan2(±0, x);        // ±0 for x > 0.
  Math.atan2(-y, ±0);        // -PI/2 for y > 0.
  Math.atan2(y, ±0);        // PI/2 for y > 0.
  Math.atan2(±y, -Infinity);    // ±PI for finite y > 0.
  Math.atan2(±y, +Infinity);    // ±0 for finite y > 0.
  Math.atan2(±Infinity, x);     // ±PI/2 for finite x.
  Math.atan2(±Infinity, -Infinity); // ±3*PI/4.
  Math.atan2(±Infinity, +Infinity); // ±PI/4.

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot, Takenbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,