mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Math.atan()

  Podsumowanie

  Zwraca arcus tangens (w radianach) danej liczby.

  Math.atan(x)=arctan(x)= the unique y[-π2;π2]such thattan(y)=x\mathtt{\operatorname{Math.atan}(x)} = \arctan(x) = \text{ the unique } \; y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \, \text{such that} \; \tan(y) = x

  Składnia

  Math.atan(x)

  Parametry

  x 
  liczba.

  Opis

  Metoda atan zwraca wartość liczbową pomiędzy -π2-\frac{\pi}{2} i π2\frac{\pi}{2} radianów.

  Ponieważ atan jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.atan(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie Math.atan()

  Math.atan(1); // 0.7853981633974483
  Math.atan(0); // 0

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,