mozilla
Wyniki wyszukiwania

  asin

  Podsumowanie

  Zwraca arcus sinus (w radianach) danej liczby.

  Metoda obiektu: Math

  statyczna

  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  Math.asin(x)

  Parametry

  x 
  liczba.

  Opis

  Metoda asin zwraca wartość liczbową pomiędzy -pi/2 i pi/2 radianów dla x z przedziału [-1, 1]. Jeśli x jest poza tym zakresem, zwracany jest NaN.

  Ponieważ asin jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.asin(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie Math.asin

  Poniższa funkcja zwraca arcus sinus zmiennej x:

  function getAsin(x) {
    return Math.asin(x)
  }
  

  Jeśli do funkcji getAsin przekazana zostanie wartość 1, funkcja ta zwróci 1.570796326794897 (pi/2); jeśli przekazana zostanie wartość 2, funkcja zwróci NaN, ponieważ 2 jest poza dziedziną funkcji arcus sinus.

  Zobacz także

  acos, atan, atan2, cos, sin, tan


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,