mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Math.acos()

  Podsumowanie

  Zwraca arcus cosinus (w radianach) danej liczby.

  x[-1;1],Math.acos(x)=arccos(x)= the unique y[0;π]such thatcos(y)=x\forall x \in [{-1};1],\;\mathtt{\operatorname{Math.acos}(x)} = \arccos(x) = \text{ the unique } \; y \in [0; \pi] \, \text{such that} \; \cos(y) = x

  Składnia

  Math.acos(x)

  Parametry

  x 
  liczba.

  Opis

  Metoda acos zwraca wartość numeryczną od 0 do pi dla x pomiędzy -1 a 1. Jeśli liczba x jest spoza przedziału [-1, 1], zwracany jest NaN.

  Ponieważ acos jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.acos(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie Math.acos()

  Poniższa funkcja zwraca arcus cosinus zmiennej x:

  Math.acos(-2); // NaN
  Math.acos(-1); // 3.141592653589793
  Math.acos(0);  // 1.5707963267948966
  Math.acos(0.5); // 1.0471975511965979
  Math.acos(1);  // 0
  Math.acos(2);  // NaN

  Jeśli do getAcos przekazana zostanie wartość -1, funkcja zwróci 3.141592653589793; jeśli przekazana zostanie wartość 2, zwrócony zostanie NaN, ponieważ 2 jest poza zakresem (tj. dziedziną funkcji arcus cosinus).

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,