Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  LN2

  Podsumowanie

  Logarytm naturalny liczby 2, w przybliżeniu 0.693

  Własność obiektu: Math

  statyczna, tylko do odczytu

  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Opis

  Ponieważ LN2 jest statyczną własnością obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.LN2, a nie jak do własności instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie LN2

  Poniższa funkcja zwraca logarytm naturalny liczby 2:

  function getNatLog2() {
    return Math.LN2
  }
  


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,