mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Math.LN10

  Podsumowanie

  Logarytm naturalny liczby 10, w przybliżeniu 2.302.

  Math.LN10=ln(10)2.302\mathtt{\mi{Math.LN10}} = \ln(10) \approx 2.302

  Property attributes of Math.LN10
  Writable no
  Enumerable no
  Configurable no

  Opis

  Ponieważ LN10 jest statyczną własnością obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.LN10, a nie jak do własności instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie Math.LN10

  Poniższa funkcja zwraca logarytm naturalny liczby 10:

  function getNatLog10() {
    return Math.LN10;
  }
  
  getNatLog10(); // 2.302585092994046

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,