Map.prototype.size

Atrybut size zwraca ilość elementów znajdujących się w obiekcie Map.

Opis

Wartość size to liczba reprezentująca ile elementów posiada obiekt Map. Funkcja set dla size to undefined; nie można edytować tego atrybutu.

Przykłady

Użycie size

var myMap = new Map();
myMap.set('a', 'alpha');
myMap.set('b', 'beta');
myMap.set('g', 'gamma');

myMap.size // 3

Specyfikacja

Kompatybilność

BCD tables only load in the browser

Zobacz także