Metoda keys() zwraca nowy obiekt typu Iterator, który zawiera klucze dla każdego elementu w Mapie. Można się do nich odnieść w takiej kolejności, jakiej zostały wstawione.

Składnia

myMap.keys()

Zwracana wartość

Nowy iterator obiektu typu Map

Przykłady

Używanie keys()

var myMap = new Map();
myMap.set('0', 'foo');
myMap.set(1, 'bar');
myMap.set({}, 'baz');

var mapIter = myMap.keys();

console.log(mapIter.next().value); // "0"
console.log(mapIter.next().value); // 1
console.log(mapIter.next().value); // Object

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.keys' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.keys' in that specification.
Draft  

Kompatybilność z przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 20IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Edge Mobile Full support 12Firefox Android Full support 20Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: MarekHuckmann
Ostatnia aktualizacja: MarekHuckmann,